Adoptie is ingrijpend voor alle betrokkenen; de biologische ouders, de geadopteerde en de adoptieouders.

Ben je zelf geadopteerd?

Je bent kind van twee ouderparen. Je biologische ouders hebben je het leven gegeven, je adoptieouders hebben je verzorgd en opgevoed. Van je biologische ouders heb je je uiterlijk en genen gekregen, van je adoptieouders het voorbeeld en met hen heb je een gezamenlijke geschiedenis.

Vragen die je kunt hebben:

  • Wie ben ik eigenlijk?
  • Wie zijn mijn biologische ouders?
  • Hoe leef ik met het gegeven dat mijn biologische ouders mij hebben afgestaan?
  • Wil ik op zoek gaan naar mijn biologische ouders, willen zij contact met mij en wat kan ik verwachten?
  • Hoe is het voor mijn adoptieouders als ik op zoek ga naar mijn biologische ouders?
 Heb je een kind afgestaan?

In het verleden heb je je kind afgestaan ter adoptie. Als je terugdenkt aan die periode kan dat (heftige) emoties oproepen. Velen ervaren de afstand van hun kind als gedwongen: door ouders, (ex-)partner of situatie. De afstand moest geheim gehouden worden voor de buitenwereld. Moeders en vaders hebben daarom lange tijd, soms tot op de dag van vandaag, met niemand gesproken over deze zwangerschap, geboorte en afstand. Er kan zich een moment in je leven voordoen, dat je eraan herinnerd wordt en erover wilt praten. Dat kan niet altijd in de eigen omgeving, bijvoorbeeld omdat de schaamte erg groot is of omdat het nog steeds een geheim is. Misschien wil je op zoek gaan naar je kind en vraag je je af of contact mogelijk is.

Heb je een kind geadopteerd?

Als adoptieouder ben je ouder van een kind van twee ouderparen. Delen van de voorgeschiedenis van je kind zullen misschien onbekend zijn en vragen oproepen. Zo kun je je bij het gedrag van je kind afvragen of het een gevolg van vroeger of een reactie op het hier en nu is. Je kind vormt geen onderdeel van de biologische familielijn en lijkt niet op tante Anouk of oom Thijs. Veel adoptieouders voelen zich extra bekeken en ervaren druk om het goed te doen. Dit kan onzeker maken en twijfels oproepen. Verdriet om de biologische kinderloosheid kan dit versterken.

Voor hulp hierbij kun je bij ons terecht.  Ook helpen we zoeken naar familieleden.