Verdriet na een abortus

Verwerking na een abortus

Abortus is een ingreep die een behoorlijke invloed op je leven kan hebben. Je kunt je verdrietig, schuldig of lusteloos voelen in de periode na de ingreep. Soms komt na jaren ineens verdriet over de abortus naar boven, bijvoorbeeld als je een nieuwe relatie krijgt of een kinderwens hebt.

Een periode van verdriet

Een abortus heeft niet voor iedereen dezelfde impact. Ook als je achter je keuze staat, is een periode van verdriet, je niet lekker voelen of sombere momenten kennen, niet ongewoon. Een abortus brengt verlies met zich mee; hoe verschillend dat er ook uitziet. Misschien ben je boos, voel je je in de steek gelaten, twijfel je of ben je voornamelijk moe en heb je nergens zin in. Bij verlies hoort afscheid nemen en rouwen. Dat vraagt om aandacht.

Gesprekken bij Fiom Utrecht

Bij Fiom Utrecht kun je terecht voor gesprekken met een gespecialiseerde maatschappelijk werker en/of met lotgenoten. Juist omdat abortus zo’n moeilijk onderwerp is om in je omgeving over te praten, kan het prettig zijn om ervaringen te delen met mensen die ook een abortus hebben gehad.

Verwerkingsgroep bij Fiom Utrecht

Het doel is de ervaringen op zodanige wijze een plaats te geven dat ze het dagelijks functioneren niet (langer) belemmeren. De bijeenkomsten worden begeleid door een maatschappelijk werker.

Tijdens de zeven bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan de orde:

  • verantwoordelijkheid, schuld en schaamte
  • de ontdekking van de zwangerschap
  • de besluitvorming
  • de ingreep
  • afscheid
  • lichamelijke veranderingen en lichaamsbeleving
  • contact (of niet meer) met de verwekker/partner
  • de betekenis van de abortus in je huidige leven
  • kinderwens

Ervaring van een deelnemer:

Anouk (20): ” Mensen zeggen weleens: je moet het een plekje geven. Maar ja, hoe doe je dat? De groep heeft mij daar in elk geval bij geholpen. Ik ben verder gekomen met de verwerking van de abortus. Het verdriet is er nog steeds, maar het beheerst niet meer mijn hele leven. Het is verlies is nu iets dragelijker.”

Meer informatie over de gespreksgroep vind je in het groepenoverzicht van U Centraal: www.u-centraal.nl/abortus